Nasi Darczyńcy

 
ZA WSPARCIE I POMOC W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 DZIĘKUJEMY:

 

 1. Janowi Kaczmarek - odnowienie parkietu w 3 salach dydaktycznych
 2. Annie Ciosek - zabawki dla dzieci
 3. Annie Bobrzyńskiej - systematyczne wspomaganie dzieci artykułami papierniczymi

 

 

ZA WSPARCIE I POMOC W PRZYGOTOWANIU III FESTYNU RODZINNEGO DZIĘKUJEMY:

 

 1. Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic” w Katowicach
 2. Komendantowi Straży Miejskiej w Katowicach
 3. Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Szopienicach
 4. Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach
 5. Jerzemu Kuc Prezesowi Firmy AUTOFORM w Mysłowicach
 6. Mirosławowi Michalskiemu Piekarnia – Ciastkarnia w Katowicach-Nikiszowcu
 7. Miejskiemu Domowi Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach
 8. Aleksandrowi Komanieckiemu Prezesowi Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" w Mysłowicach
 9. Annie Żmuda Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach
 10. Magdalenie Błaszkiewicz właścicielce Salonu Kosmetycznego
w Katowicach
 1. Grzegorzowi Mikołajczak – Piekarnia „MIKO” w Pleszewie
 2. Adamowi Kaczyńskiemu Prezesowi Firmy DLP w Katowicach
 3. Janowi Kaczmarkowi
 4. Panu doktorowi Piotrowi Drozd
 5. Annie i Bartoszowi Kopka
 6. Marzenie i Kazimierzowi Murzyn
 7. Aldonie i Tomaszowi Drzewieckim
 8. Annie Pacuła
 9. Agnieszce i Sławomirowi Niedziela
 10. Edycie i Tomaszowi Ziółkowskim
 11. Lucynie i Wojciechowi Krzywoń
 12. Annie i Pawłowi Bobrzyńskim
 13. Robertowi Nieradko
 14. Wandzie i Janowi Niedziela
 15. Tomaszowi Dermin
 16. Redakcji „Gościa Niedzielnego”

KontaktyMiejskie Przedszkole nr 66
ul. Brynicy 50
40-353 Katowice


tel. 32/256-97-28


Przedszkole nr 66 w Katowicach