Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

2013-02-20 23:06

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

Dzień ten obchodzony 21 lutego, ustanowiony został przez UNESCO w listopadzie 1999 roku, w celu podkreślenia znaczenia różnorodności językowej i kulturowej. Święto to ma przypominać, że w ciągu 60 lat zanikło 250 języków, a wraz z nimi systemy wierzeń i wartości, baśnie, wspomnienia…

Nasz ojczysty język zmienia się, wciąż zachodzą w nim nowe zjawiska, związane głównie z rozwojem techniki i mediów. Zmienia się też jego pozycja jako języka narodowego w nowej, zjednoczonej Europie. Stąd potrzeba ochrony i dbałości o jego kondycję. Dzisiaj język często bywa kaleczony, zubażany, spłycany. Różne zaburzenia mowy, dysfunkcje językowe dotykają coraz większą liczbę osób. Nie potrafimy się porozumiewać, tracimy instynkt językowy, jesteśmy niepewni tego, co piszemy i tego o czym mówimy. W związku z tym ważne jest podejmowanie działań w kierunku ochrony i kultywowania polszczyzny już od najmłodszych lat.

 

W naszym przedszkolu każdego dnia staramy się mówić pięknie i poprawnie. Dzieci poznając nowe rzeczy, wzbogacają swoje słownictwo, uczą się kulturalnej rozmowy. Pamiętając, że elementem językowego dziedzictwa każdego narodu jest literatura codziennie także organizujemy spotkania z książką.

 

W związku z tym, że z roku na rok rośnie liczba dzieci z zaburzeniami i wadami wymowy tegoroczny Dzień Języka Ojczystego jest inspiracją do zintensyfikowania działań w zakresie poprawy stanu mowy naszych dzieci. Stąd hasło:

 

Każdy może mówić pięknie”

 

W najbliższych dniach dzieci:

  • będą poznawać podstawowe zasady poprawnej, pięknej mowy

  • każdego dnia pod okiem logopedy i wychowawców będą doskonalić artykulację, oddech, fonację

A ponieważ elementem językowego dziedzictwa każdego narodu jest literatura codziennie organizowane będą spotkania z książką. Dzieci:

  • codziennie będą słuchać baśni, bajek, wierszy polskich autorów.

  • poznają różne formy wyrażania mowy

—————

Powrót


KontaktyMiejskie Przedszkole nr 66
ul. Brynicy 50
40-353 Katowice


tel. 32/256-97-28


Przedszkole nr 66 w Katowicach