O Przedszkolu

Nasze Przedszkole znajduje się w Katowicach - Szopienicach. Jest to budynek wolno stojący, otoczony dużym ogrodem, w którym znajduje się atrakcyjny plac zabaw. Dzieci w naszym przedszkolu stają się bardziej samodzielne, pogłębiają swoją wiedzę, zainteresowania i rozwijają aktywność twórczą, inspirowane przyrodą, sztuką i muzyką. Zapewniamy dzieciom wszechstronny, bezpieczny i indywidualny rozwój. Chcemy nauczyć ich jak żyć w zgodzie i harmonii z otaczającym światem, oraz by poznały tradycję i kulturę Śląska - regionu w którym mieszkają. Pracujemy w oparciu o statut przedszkolny, który jest dostępny u dyrektora przedszkola.

Zajęcia prowadzone są w czterech grupach wiekowych:
- Kaczuszki (maluchy) - dzieci 3 letnie
- Kubusie i Tygryski (młodszaki) - dzieci 4 letnie
- Myszki (średniaki) - dzieci 5 letnie
- Słoneczka i Króliczki (starszaki) - dzieci 5-6 letnie

Każda grupa posiada swoją salę, do dyzpozycji dzieci są łazienki, szatnie i pokoje specjalistyczne (psycholog, logopeda). Na placówce znajdują się również: pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze oraz kuchnia.

Zapewniamy opiekę i prowadzimy działalnosć dydaktyczno - wychowawczą od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 - 17.00, oferując:
- zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
- zajęcia specjalistyczne z psychologiem, logopedą, rehabilitantem,
- zajęcia z języka angielskiego,
- zajęcia umuzykalniające i taneczne,
- udział dzieci w licznych przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych,
- smaczne posiłki przygotowane zgodnie z wymogami dietetycznymi,
- bogato wyposażoną placówkę przedszkolną.
W ramach zajęć realizowane są:
- miejski program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - moduł pod nazwą "Z bajką bezpiecznie"
- zajęcia prowadzone z dziećmi, wykraczające poza podstawę programową, w związku ze zdobywaniem przez przedszkole certyfikatu jakości - "Przyjaciele Natury", "Mamo, tato wolę wodę"

 

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 66 PODSTAWA PROGRAMOWA JEST REALIZOWANA W GODZINACH
od 7:30 do 13:30 (nieodpłatnie).
PROSIMY RODZICÓW O PRZYPROWADZANIE DZIECI DO GODZINY 7:30

 


KontaktyMiejskie Przedszkole nr 66
ul. Brynicy 50
40-353 Katowice


tel. 32/256-97-28


Przedszkole nr 66 w Katowicach