Opłaty

NA PODSTAWIE :
 
Uchwały NR LXVI/1339/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
oraz
Wysokość opłaty, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 2, określa uchwała Rady Miasta Katowice Nr XIV/241/11 z dnia 28 września 2011r., w sprawie ustalania opłat zaświadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 252, poz. 4203):
Wszystkie dzieci:
1 h ponad podstawę programową 1, 30 zł; dla rodzeństwa 0,65 zł; 3 dziecko bez opłat
2 h ponad podstawę programową 2,60 zł
3 h ponad podstawę programową 3,90 zł
4 h ponad podstawę programową 5,20 zł

Koszt wyżywienia od 1.09.2012 r :
4,80 zł za 3 posiłki
Śniadanie 1,20zł
Obiad 2,40 zł
Podwieczorek 1,20zł

Zgodnie z podpisanymi umowami zobowiązujemy rodziców do TERMINOWYCH WPŁAT I ZWROTU ksiązeczek opłat za przedszkole do dnia 10 KAŻDEGO MIESIĄCA.

 

KontaktyMiejskie Przedszkole nr 66
ul. Brynicy 50
40-353 Katowice


tel. 32/256-97-28


Przedszkole nr 66 w Katowicach